Kungen gav företräde för landshövdingen i Kalmar län

Torsdagen den 11 maj gav Kungen företräde på Kungl. Slottet för Allan Widman, ny landshövding i Kalmar län.

Kungen tillsammans med Allan Widman, nytillträdd landshövding i i Kalmar län.

Kungen tillsammans med Allan Widman, nytillträdd landshövding i i Kalmar län. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Allan Widman är landshövding i Kalmar län sedan 1 maj 2023. Han har tidigare varit riksdagsledamot, ordförande i EU-nämnden och ledamot av försvarsutskottet. Han har även varit försvarspolitisk talesperson för Liberalerna och partiets gruppledare i Malmö kommun.

Allan Widman är till yrket advokat och tidigare reservkapten i artilleriet.

Om Sveriges län

Sverige består av 21 län. Varje län har en länsstyrelse där landshövdingen är chef. Landshövdingen utses av regeringen.

Som statlig myndighet ser länsstyrelsen till att de beslut som Sveriges riksdag och regering fattar blir verklighet i länet. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och underrättar regeringen om viktiga händelser.

Länsstyrelserna inrättades när Axel Oxenstierna år 1634 reformerade statsförvaltningen i Sverige.