Kungen gav högtidliga audienser

Den 10 april tog Kungen emot tre nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungl. Slottet.

Kungen tar emot Kambodjas ambassadör Pharidh Kann.

Kungen tar emot Kambodjas ambassadör Pharidh Kann. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid. Ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundra­åriga traditioner.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Republiken Perus ambassadör Miguel Angel Samanez Bendezú
  • Konungariket Kambodjas ambassadör Pharidh Kann
  • Republiken Sydsudans ambassadör Mustafa Lowoh Walla Jabi
Kungen hälsar på Perus ambassadör Miguel Angel Samanez Bendezú.

Kungen hälsar på Perus ambassadör Miguel Angel Samanez Bendezú. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med Sydsudans ambassadör Mustafa Lowoh Walla Jabi.

Kungen tillsammans med Sydsudans ambassadör Mustafa Lowoh Walla Jabi. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna