Drottningen vid nordiskt möte om demensfrågor

Den 9 maj närvarade Drottningen vid Nordiskt möte arrangerat av Demensförbundet.

Drottningen höll tal vid Nordiskt möte för Demensförbundet.

Drottningen höll tal vid Nordiskt möte för Demensförbundet. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Konferensen som pågick 8–9 maj i Stockholm samlade de nordiska demens­organisationerna under temat Ett demensvänligt samhälle för yngre personer med demenssjukdom.

Drottningen hälsar på konferensdeltagarna.

Drottningen hälsar på konferensdeltagarna. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

I samband med den sammanfattande delen av konferensdagarna höll Drottningen ett tal där hon bland annat sa:

Konferensen är en viktig mötesplats för att dela erfarenheter och kunskap mellan de nordiska länderna. Ert samarbete är mycket värdefullt!

Det är fantastiskt att få höra om allt ert engagemang. Ni som representanter för civilsamhället gör skillnad med ert viktiga arbete.

H.M. Drottningen

Foto: Pelle T Nilsson/SPA