Kungens 77-årsdag firades på Kungl. Slottet

Söndagen den 30 april uppvaktades Kungen traditionsenligt på födelsedagen av Försvarsmakten och allmänheten på Kungl. Slottets yttre borggård.

Kungen uppvaktades av barn på Yttre borggården.

Kungen uppvaktades av barn på Yttre borggården. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

På Yttre borggården hade en stor skara gratulanter samlats för att hylla Kungen på 77-års­dagen. Ceremonin inleddes med att Marinens musikkår genomförde ett musikprogram för publiken.

Kungen anländer till firandet på Yttre borggården.

Kungen anländer till firandet på Yttre borggården. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Därefter kom Kungen ut från Kungl. Slottets västra valv och tog emot högvakten. Kungen gick sedan, tillsammans med Prins Carl Philip, in i Högvaktsflygeln för över­kommen­dantens mottagning. Arméns musikkår genomförde under tiden ett figurativt musikprogram.

Högvakt på Kungl. Slottets yttre borggård.

Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Flera musikkårer ur Försvarsmusiken deltog i dagens firande vid Kungl. Slottet.

Flera musikkårer ur Försvarsmusiken deltog i dagens firande vid Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kungens födelsedag är en officiell salutdag och klockan 13.00 sköts därför salut om 21 skott från Skeppsholmen samt vid salutstationerna i Göteborg, Karlskrona, Härnösand och Boden.

Salut från Skeppsholmen med anledning av H.M. Konungens födelsedag.

Salut från Skeppsholmen med anledning av H.M. Konungens födelsedag. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Delar av Kungafamiljen på den nya balkongen ovanför Yttre borggården.

Delar av Kungafamiljen på den nya balkongen ovanför Yttre borggården. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Efter mottagningen i Högvaktsflygeln kom Kungen med uppvaktning ut på borggården samtidigt som den pågående högvakten med Livgardets dragonmusikkår i spetsen red in.

Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Under ceremonin utbringade överkommendanten ett fyrfaldigt leve för H.M. Konungen. Därefter sjöngs Kungssången av de församlade.

Kronprinsessfamiljen på Kungl. Slottets nya balkong.

Kronprinsessfamiljen på Kungl. Slottets nya balkong. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Barn lämnar blommor till Kungen.

Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Barn ur publiken fick sedan möjlighet att lämna blommor till Kungen. Efter blomster­överlämningen spelade de tre musikkårerna gemensamt Marcia Carolus Rex. Den avgående högvakten marscherade därefter ut och ceremonin avslutades.

När ceremonin var över gick Kungen och Prins Carl Philip tillbaka in i slottet för att, tillsammans med de övriga närvarande medlemmarna ur Kungl. Familjen, ta emot allmänhetens gratulationer från den nya balkongen över västra slottsvalvet.

Kungen tackar gratulanterna på Yttre borggården från balkongen.

Kungen tackar gratulanterna på Yttre borggården från balkongen. Foto: Claudio Bresciani/TT

Kungafamiljen samlad på balkongen ovanför Kungl. Slottets västra valv.

Kungafamiljen samlad på balkongen ovanför Kungl. Slottets västra valv. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

30 april 1974

Kronprinsens födelsedag 1973.

© Historisk Bildbyrå/Svenskt Fotoreportages samling

1974 började H.M. Konungens födelsedag med inspektion av högvakten, för dagen beriden från K 1. Här tar Kungen emot folkets hyllningar och bravorop.