Kronprinsessan vid Nordic Food Waste Summit

Den 26 april närvarade Kronprinsessan vid konferensen Nordic Food Waste Summit som ägde rum i Karlahuset i Garnisonen, Stockholm.

Kronprinsessan under konferensen Nordic Food Waste Summit.

Kronprinsessan under konferensen Nordic Food Waste Summit. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Konferensen, som anordnades av Nordiska Ministerrådet och Livsmedels­verket, samlade experter, politiker, myndigheter, företag och civilsamhället. Syftet med konferensen var öka samarbetet i Norden och få till stånd omedelbara åtgärder för att minska matsvinnet.

Kronprinsessan närvarade under eftermiddagens avslutande keynote och högnivåpanel. H.K.H. Prinsessan Marie av Danmark närvarade under förmiddagen.

Matsvinn är en stor utmaning och viktig hållbarhetsfråga med omfattande effekter på klimat och miljö, samt slöseri av resurser. Ett av FN:s globala hållbarhetsmål är att halvera matsvinnet till år 2030. 

Mer än en tredjedel av all mat som produceras i världen slängs. I de nordiska länderna slängs cirka 3,5 miljoner ton ätbar mat årligen. Att minska matsvinnet är en viktig del för att nå FN:s globala hållbarhetsmål samt skapa hållbara livsmedelssystem som främjar miljön, klimatet och människors hälsa.

Kronprinsessan tillsammans med Torfi Jóhannesson, avdelningschef, Nordiska ministerrådet, Åsa Sandberg, Moderator/Food Waste Expert och Annica Sohlström, generalsekreterare, Livsmedelsverket.

Kronprinsessan tillsammans med Torfi Jóhannesson, avdelningschef, Nordiska ministerrådet, Åsa Sandberg, Moderator/Food Waste Expert och Annica Sohlström, generalsekreterare, Livsmedelsverket. Foto: Anders Wiklund/TT

FN:s globala hållbarhetsmål

Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016–2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos Förenta Nationerna.