Prinsparet vid seminarium om neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar

Den 25 april närvarade Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia vid seminariet Mot ett mer inkluderande samhälle på Karolinska institutet.

Prinsparet tillsammans med rektor Annika Östman och professor Sven Bölte.

Prinsparet tillsammans med rektor Annika Östman och professor Sven Bölte. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Vid ankomsten till Aula Medica välkomnades Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia av rektor Annika Östman Wernerson och professor Sven Bölte.

Under seminariet hölls föreläsningar om neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar samt forskningen kring dessa och vilken behandling som kan användas.

Seminariet arrangerades av KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska institutet.