Avskeds­audienser för Angolas ambassadör

Tisdagen den 25 april tog Kungen emot Angolas ambassadör i avskedsaudiens inför sändebudets hemresa från Sverige.

Kungen tillsammans med ambassadör Apolinário Jorge Correia från Angola.

Kungen tillsammans med ambassadör Apolinário Jorge Correia från Angola. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kungen tog emot ambassadör Apolinário Jorge Correia från Angola i Prinsessan Sibyllas våning på Kungl. Slottet.