Prins Daniel vid högnivåmöte om ensamhet

I dag närvarade Prins Daniel vid ett högnivåmöte om ofrivillig ensamhet. Konferensen arrangerades på Scandinavian XPO i Arlandastad med anledning av Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd.

Prins Daniel tillsammans med statsrådet Jakob Forssmed och högnivåmötets deltagare.

Prins Daniel tillsammans med statsrådet Jakob Forssmed och högnivåmötets deltagare. Foto: Regeringskansliet

Högnivåmötet fokuserade på hur psykisk hälsa, fysisk hälsa och existentiell hälsa kan bidra till att motverka ensamhet. Under mötet fördes bland annat en diskussion om civilsamhällets roll för att förebygga den ofrivilliga ensamheten.

Konferensen, för vilken statsrådet Jakob Forssmed stod som värd, samlade svenska och internationella gäster och var arrangerad inom ramen för regeringens ordförandeskap i Europeiska unionens råd.