Kungen gav högtidliga audienser

Den 19 april tog Kungen emot fyra nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungl. Slottet.

Kungen tillsammans med Samoas ambassadör Francella Maureen Strickland.

Kungen tillsammans med Samoas ambassadör Francella Maureen Strickland. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid. Ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundraåriga traditioner.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Republiken Koreas ambassadör Byungwon Chung
  • Malaysias ambassadör Hafizah Abdullah
  • Republiken Zambias ambassadör Gladys Lundwe
  • Självständiga staten Samoas ambassadör Francella Maureen Strickland

Ordnar

När Kungen tog emot Republiken Koreas ambassadör bar han Mugunhwaorden. Vid mottagandet av Malaysias ambassadör bar Kungen Malaysiska Högst Uppsatta Kronorden.

Kungen och Sydkoreas ambassadör Byungwon Chung.

Kungen och Sydkoreas ambassadör Byungwon Chung. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med Malaysias ambassadör Hafizah Abdullah.

Kungen tillsammans med Malaysias ambassadör Hafizah Abdullah. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Zambias ambassadör Gladys Lundwe tas emot av Kungen vid dagens audiens.

Zambias ambassadör Gladys Lundwe tas emot av Kungen vid dagens audiens. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kortegen anländer till Kungl. Slottet via Slottsbacken.

Kortegen anländer till Kungl. Slottet via Slottsbacken. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Ambassadörerna anländer till Kungl. Slottet i Hovstallets vagnar.

Ambassadörerna anländer till Kungl. Slottet i Hovstallets vagnar. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Zambias nyutnämnda ambassadör Gladys Lundwe tas emot på Inre borggården.

Zambias nyutnämnda ambassadör Gladys Lundwe tas emot på Inre borggården. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna