Drottningen delade ut stipendier till forskare

Torsdagen den 13 april överlämnade Drottningen stipendier ur Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse till forskning för äldre.

Drottningen tillsammans med stipendiaterna och Frimurarestiftelsen.

Drottningen tillsammans med stipendiaterna och Frimurarestiftelsen. Foto: FruBergkvist

Under ceremonin, som ägde rum i Bååtska palatset i Stockholm, delade Drottningen ut stipendiediplom till 25 forskare inom geriatrik.

Stipendierna kommer från Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse som grundades 1911 och stödjer vetenskaplig forskning för äldre inom tre huvudområden: nedbrytande hjärnsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och omvårdnadsforskning.

H.M. Drottningen är stiftelsens höga beskyddare.

Stipendieutdelningen avrundades med ett föredrag av professor Lena Kilander kring Plasma – biomarkörer som prediktorer för demenssjukdom i hög ålder.