Kungen gav audiens för Kanadas talman

Den 13 april gav Kungen audiens för Kanadas talman Anthony Rota. Talmannen är i Sverige på ett officiellt besök 13–14 april på inbjudan av riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen tillsammans med talman Anthony Rota i Prinsessan Sibyllas våning på Kungl. Slottet.

Kungen tillsammans med talman Anthony Rota i Prinsessan Sibyllas våning på Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under vistelsen i Sverige har Anthony Rota även möte med statsministern. Han träffar också riksdagsledamöter och deltar i ett seminarium på IDEA, The International Institute for Democracy and Electoral Assistance.