Kronprinsessparet besökte Svenska kraftnät

Onsdagen den 5 april besökte Kronprinsessparet Svenska kraftnät.

Kronprinsessparet tillsammans med generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe och ställföreträdande generaldirektör Peter Wigert vid ankomsten till Svenska kraftnät.

Kronprinsessparet tillsammans med generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe och ställföreträdande generaldirektör Peter Wigert vid ankomsten till Svenska kraftnät. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Under besöket fick Kronprinsessparet information om Svenska kraftnäts uppdrag, energiomställningen och hur den kan realiseras, tillväxt och vikten av digitalisering, samt konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina.

Som avslutning fick Kronprinsessparet en visning av kontrollrummet.

Läs mer om Svenska kraftnät