Prinsparet på dyslexikonferens

Under måndagen och tisdagen närvarade Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia vid World Dyslexia Assembly i New York City.

Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia under ett skolbesök i New York.

Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia under ett skolbesök i New York. Foto: Guerin Charles/Stella Pictures

World Dyslexia Assembly

Under måndagen närvarade Prinsparet vid World Dyslexia Assembly på Lincoln Center. På plats tog Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia del av flera föredrag och panelsamtal rörande dyslexi.

2022 arrangerades World Dyslexia Assembly på Kungl. Slottet i Stockholm.

Skolbesök

Under måndagen besökte Prinsen och Prinsessan därutöver en skola i staden för att få fördjupad information hur man arbetar med dyslexifrågor lokalt.

Rundabordssamtal

Under tisdagen deltog Prinsparet i ett rundabordssamtal, arrangerat av bland andra Prinsparets stiftelse, på temat barns rätt till likvärdig utbildning.

Deras Kungliga Högheters besök i New York äger rum inom ramen för Prins Carl Philips och Prinsessans Sofias engagemang i Prinsparets stiftelse.

Prinsparets stiftelse

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse grundades 2015 med visionen att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själva.

Stiftelsen har sedan start arbetat för ökad respekt och förståelse för alla med dyslexi, med tidigare satsningar som ljudboken Älskade dyslexi och det internationella symposiet World Dyslexia Assembly Sweden.

Läs mer om Prinsparets stiftelse