Kronprinsessan i möte med deltagare i UD:s utbildnings­program

Fredagen den 24 mars deltog Kronprinsessan i ett möte med personal som just nu går diplomat­programmet, utrikes­administratörs- eller assistentprogrammet vid Utrikesdeparte­mentet (UD). Mötet arrangerades i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet.

Kronprinsessan talade bland annat om samarbetet mellan hovet och UD vid mötet med deltagarna i UD:s utbildningsprogram.

Kronprinsessan talade bland annat om samarbetet mellan hovet och UD vid mötet med deltagarna i UD:s utbildningsprogram. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

De tre utbildningsprogrammen förbereder deltagarna för tjänstgöring i utrikes­förvaltningen, det vill säga på UD i Stockholm eller vid Sveriges ambassader, representationer och konsulat utomlands.

Kronprinsessan hälsade deltagarna välkomna till Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet.

Kronprinsessan hälsade deltagarna välkomna till Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessan, som själv gick diplomatprogrammet 2006–2007, inledde mötet med att hälsa alla deltagare välkomna till Kungl. Slottet. Därefter talade Kronprinsessan bland annat om vikten av det starka samarbetet mellan hovet och UD som går långt tillbaka i tiden. Kursdeltagarna fick även möjlighet att ställa frågor till Kronprinsessan.

Representanter för deltagarna i de olika programmen fick möjlighet att ställa frågor till Kronprinsessan.

Representanter för deltagarna i de olika programmen fick möjlighet att ställa frågor till Kronprinsessan. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna