Kronprinsessan gav företräde för CIVKOM

Med anledning av Sveriges EU-ordförandeskap gav Kronprinsessan den 24 februari företräde på Kungl. Slottet för representanterna i kommittén för de civila aspekterna av krishantering (CIVKOM).

Kronprinsessan hälsar på kommitténs ledamöter i Bernadottebiblioteket.

Kronprinsessan hälsar på kommitténs ledamöter i Bernadottebiblioteket. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kommitténs ordförande Gábor Tóthi inledde med att presentera civila pakten som syftar till att stärka EU:s kapacitet att placera ut och upprätthålla civila krishanteringsuppdrag.

Därefter fick Kronprinsessan information om insatsverksamheten och de tolv pågående civila insatser som EU deltar i dag.

Kronprinsessan under mötet i Bernadottebiblioteket.

Under mötet fick Kronprinsessan information pågående civila insatser som EU deltar i. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Avslutningsvis delade några av medlemsländerna sina perspektiv på den civila krishanteringen, samt några av de insatser som nu äger rum.

Kronprinsessan tillsammans med kommitténs ledamöter.

Kronprinsessan tillsammans med kommitténs ledamöter. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Till toppen