Kungen höll extraordinarie ordenskapitel

Den 15 februari hölls extraordinarie ordenskapitel under Kungens ordförandeskap på Kungl. Slottet. Ordenskapitlet fastställde ordensstadgar och utnämnde ledamöter till det nya ordensrådet.

Kungen ledde extraordinarie ordenskapitel på Kungl. Slottet.

Kungen ledde extraordinarie ordenskapitel på Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kapitlet ägde rum med anledning av den förordning om Sveriges främsta utmärkelser (SFS 2022:1800) som regeringen utfärdade den 15 december 2022 och som trädde i kraft den 1 februari 2023.

Vid det extraordinarie ordenskapitlet fastställdes nya stadgar för de kungliga svenska riddarordnarna, efter godkännande av regeringen den 2 februari 2023.

Kungen hälsar på ordenskapitlets ledamöter i Serafimersalen på Kungl. Slottet.

Kungen hälsar på ordenskapitlets ledamöter i Serafimersalen på Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under mötet utnämndes också ledamöter till ordensrådet vid Kungl. Maj:ts Orden. Rådet ska lämna yttrande till regeringen med förslag till ordensutmärkelser för förtjänstfulla insatser.