Kungen gav företräde för riksbankschefen

Den 13 februari gav Kungen företräde för riksbankschef Erik Thedéen.

Kungen tillsammans med den nye riksbankschefen Erik Thedéen.

Kungen tillsammans med den nye riksbankschefen Erik Thedéen. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

 Erik Thedéen är ny riksbankschef från och med den 1 januari 2023.