Kronprinsessparet gav företräde för Vattenfalls verkställande direktör

Den 25 januari gav Kronprinsessparet företräde för Vattenfall AB:s verkställande direktör Anna Borg på Kungl. Slottet.

Kronprinsessparet tillsammans med Anna Borg, verkställande direktör och koncernchef i Vattenfall AB.

Kronprinsessparet tillsammans med Anna Borg, verkställande direktör och koncernchef i Vattenfall AB. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet informerade den verkställande direktören om Vattenfall AB:s verksamhet.

Vattenfall, som är helägt av svenska staten, bildades 1992 vid bolagiseringen av Statens Vattenfalls­verk. Vattenfall producerar, distribuerar och säljer el, värme och gas framför allt i Norden, Tyskland och Nederländerna.