Prins Daniel vid World Economic Forum

Den 17–20 januari närvarade Prins Daniel vid World Economic Forum i Davos, Schweiz.

World Economic Forum är en internationell organisation som sedan 1971 årligen anordnar en konferens där beslutsfattare inom politik, näringsliv och frivilligorganisationer från hela världen samlas för att diskutera globala frågor.

Vid årets forum närvarade Prins Daniel vid ett flertal programpunkter om bland annat energi, hälsa, innovation och teknologi.