Prins Carl Philip medaljerade soldater för insatser i Mali

Fredagen den 16 december medaljerade Prins Carl Philip soldater hemkomna från FN-insatsen i Mali.

Prins Carl Philip i samtal med en av de hemkomna soldaterna ur Stockholms amfibieregemente.

Prins Carl Philip i samtal med en av de hemkomna soldaterna ur Stockholms amfibieregemente. Foto: Ditte Boysen Ruge/Försvarsmakten

Under fredagen delade Prins Carl Philip ut medaljer till runt 200 soldater som kommit hem från den FN-ledda MINUSMA-insatsen i Mali. Under ceremonin närvarade också bland andra statsrådet Pål Jonson och överbefälhavare general Micael Bydén.

Förbandet Mali 16 var den sista styrkan som gjorde en full operativ insats i Mali. De har nu efterträtts av Mali 17 som avvecklar den svenska insatsen i landet.