Gästlista vid middag för Nobelpristagare hos DD.MM. Konungen och Drottningen på Kungl. Slottet 11 december 2022

DD.MM. Konungen och Drottningen
DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel
DD.KK.HH. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia

Prinsessan Christina, fru Magnuson och generalkonsul Tord Magnuson
Grevinnan Bettina Bernadotte af Wisborg och dipl. ing. Philipp Haug
Mrs. Madeleine Bernadotte Kogevinas och professor Bernard Mach

Regeringen

Statsrådet Elisabeth Svantesson och herr Bjarne Svantesson

Statsrådet Mats Persson

Statsrådet Parisa Liljestrand och herr Peter Wieslander

Årets pristagare

Professor Alain Aspect och Mrs. Annie Aspect

Professor Dr. G. Anton Zeilinger och Mrs. Elisabeth Zeilinger

Professor Carolyn R. Bertozzi och Mrs. Beth Melanie Neufeld

Professor Morten Meldal och Mrs. Phaedria Marie St. Hilaire

Dr. Svante Pääbo och dr. Linda Ann Vigilant

Författare Annie Ernaux

Dr. Ben S. Bernanke och Mrs. Anna Friedmann Bernanke

Professor Douglas W. Diamond och Mrs. Elisabeth Diamond

Professor Philip H. Dybvig och Mrs. Ling Wang

Tidigare pristagare

Professor Giorgio Parisi

Professor Dr. Benjamin List och Mrs. Sabine List

Professor David Julius och Mrs. Holly Ann Ingraham

Författaren Abdulrazak Gurnah och Mrs. Denise Gurnah

Professor Guido W. Imbens

Professor Reinhard Genzel och Mrs. Ovsolya Genzel-Boroviczéng

Professor Andrea Ghez

Professor Dr. Emmanuelle Charpentier och Mr. Roger Novak

Professor Charles M. Rice och Mrs. Margaret Russel MacDonald

Professor Paul R. Milgrom och Mrs. Eva Meyersson

Representanter för pris­tagarnas länder

H.E. Ambassadör Etienne de Gonneville och Madame Agnès de Gonneville, Frankrike

H.E. Ambassadör Erik D. Ramanathan, Förenta staterna

H.E. Ambassadör Mag Dr. Gudrun Graf och Dr. Bernd Graf, Österrike

H.E. Ambassadör Aud Kolberg, Norge

H.E. Ambassadör Kristina Miskowiak Beckvard och herr Henrik Paludan Beckvard, Danmark

Nobelstiftelsens fullmäktiges ordförande

Professor Per Delsing och lärare Désirée Delsing

Representanter för prisutdelarna

Professor Anders Irbäck, Nobelkommittén för fysik

Professor Johan Åqvist, Nobelkommittén för kemi

Professor Nils-Göran Larsson, Nobelkommittén för fysiologi eller medicin

Talare vid Nobelprisceremonin

Professor Mats Larsson

Professor Olof Ramström

Professor Anna Wedell

Professor Tore Ellingsen

Nobelstiftelsens styrelse

Ordförande professor Carl-Henrik Heldin och professor Evi Heldin

Verkställande direktör Vidar Helgesen och advokat Malin Helgesen

Professor Hans Ellegren och fil.dr. Anna Björkland

MSc Tomas Nicolin

Professor Thomas Perlmann och fru Elisabet Perlmann

Ständige sekreteraren professor Mats Malm och professor Gunilla Hermansson

Professor Ulf Danielsson och dr. Viktoria Lind

Professor Peter Brzezinski och professor Pia Ädelroth

Representanter för familjen Nobel

Professor Thomas Tydén och leg. psykolog Ulla Tydén

Representanter för Den Norske Nobelkomite

Herr Thorbjørn Jagland och fru Hanne Grotjord

Akademi

Rektorn professor Hans Adolfsson, Umeå universitet

Rektorn professor Stefan Bengtsson, Chalmers tekniska högskola

Rektorn professor Anders Hagfeldt, Uppsala Universitet

Rektorn professor Jan-Ingvar Jönsson, Linköpings universitet

Rektorn professor Lars Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm

Rektorn professor Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet

Rektorn professor Anders Söderholm, Kungl. Tekniska högskolan

Rektorn professor Eva Wiberg, Göteborgs universitet

Preses Birgitta Henriques Normark och professor Staffan Normark, Kungl. Vetenskapsakademien

Professor Karl Grandin och bibliotekarie Helen Norlin

Tf. generaldirektör Annika Pontén, Universitetskanslersämbetet

Svenska Akademien

Justitierådet docent Eric M. Runesson

Journalisten och författaren Ingrid Carlberg

Språkforskaren professor Tomas Riad

Filosofen professor Åsa Wikforss

Författaren Ellen Mattson

Författaren Per Wästberg

Författaren Anne Swärd

Författaren och kritikern Steve Sem-Sandberg

Författaren professor Horace Engdahl

Kungl. Hovstaterna

H.E. Riksmarskalken Fredrik Wersäll och fru Anna Wersäll

Överhovmästarinnan friherrinnan Kirstine von Blixen-Finecke

Leg. Sjuksköterska Anna Nilsson

Statsfrun grevinnan Anna Hamilton och greve Peter Hamilton

Ståthållaren fil.dr Staffan Larsson och fru Marie Ols

Överintendenten fil.dr Margareta Nisser Dalman och överhovpredikanten biskop Johan Dalman

Informationschefen Margareta Thorgren och herr Magnus Thorgren

Hovmarskalken Göran Lithell

Hovmarskalken Lena Bartholdson och herr Arne Strid

Ceremonimästaren Odd Zschiedrich

Livmedikus med. dr. Viveka Frykman-Kull

Hovdamen friherrinnan Christina von Schwerin

Hovdamen fru Harriet Bredelius

Kabinettskammarherren professor Erling Norrby

Kammarherren docent Magnus Olausson

Kammarherren teol.dr Per Ström

Kammarherren leg. läkare Mikael Horal

Kammarherren museidirektör Johan Cederlund

Vice ordenskanslern kammarherre Per Sandin

Kammarherren civilekonom Björn Fröling

Kungl. Staberna

Stabschefen generallöjtnant Jan Salestrand och örlogskapten Rose-Marie Jernbäcker

H.M. Konungens vakthavande adjutant överstelöjtnant Fredric Westerdahl

H.K.H. Kronprinsessans vakthavande adjutant örlogskapten Tobias Widén