Kungaparet besökte S:ta Clara kyrka

I går besökte Kungen och Drottningen S:ta Clara kyrka på Norrmalm i Stockholm. I kyrkan delas dagligen mat ut till behövande.

Kungaparet tillsammans med gäster, volontärer och personal i S:ta Clara kyrka i Stockholm.

Kungaparet tillsammans med gäster, volontärer och personal i S:ta Clara kyrka i Stockholm. Foto: Rickard L Eriksson

Varje dag kommer mellan 50–150 gäster till S:ta Clara för att ta emot mat. Utdelningen sker genom bidrag från restauranger, hotell och affärer. Även kläder delas ut i kyrkan.

S:ta Clara kyrka tillhör Svenska kyrkan och Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) ansvarar för den dagliga verksamheten. En stor del av den verksamhet som bedrivs i S:ta Clara, inklusive den dagliga matutdelningen, sker med hjälp av volontärer.