Kungen gav företräde för Europa­­parlamentets talmans­konferens

Onsdagen den 30 november gav Kungen företräde för deltagarna i Europaparlamentets talmans­konferens, som besöker Sverige inför det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Kungaparet tar emot Europaparlamentets talman Roberta Metsola i Prinsessan Sibyllas våning på Kungl. Slottet.

Kungaparet tar emot Europaparlamentets talman Roberta Metsola i Prinsessan Sibyllas våning på Kungl. Slottet. Foto: Pontus Lundahl/TT

Europaparlamentets talmanskonferensen är ett internt administrativt organ inom Europaparlamentet, som bland annat planerar parlamentets lagstiftningsarbete och fattar beslut om dess arbetsorganisation. Även frågor som rör förbindelserna med unionens övriga institutioner, medlemsstaternas nationella parlament och organisationer utanför unionen hanteras av talmanskonferensen.

Organet består av Europaparlamentets talman och gruppledarna för partigrupperna i parlamentet.