Kronprinsessan närvarade vid internationell konferens om folkhälsa

Onsdagen den 30 november närvarade Kronprinsessan vid den årliga konferensen för International Association of National Public Health Institutes (IANPHI), där Folkhälsomyndigheten representerar Sverige.

Kronprinsessan tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell och socialminister Jakob Forssmed.

Kronprinsessan tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell och socialminister Jakob Forssmed. Foto: Pontus Lundahl/TT

Vid ankomsten togs Kronprinsessan emot av Folkhälsomyndighetens general­direktör Karin Tegmark Wisell, Susanna Norberg, utredare vid Folkhälso­myndigheten, samt statsrådet Jakob Forssmed.

Nationella folkhälsomyndigheter har fått mycket uppmärksamhet under pandemin. Förståelsen för folkhälsomyndigheternas betydelse och behovet av internationellt samarbete har ökat.

Temat för årets konferens var pandemier, konflikter och klimathot – företeelser som utgör hot mot människors liv och hälsa och som kräver samarbete över nationsgränserna. Konferensen behandlade även frågor om jämlik hälsa samt hur myndigheterna kan stödja de globala utvecklingsmålen.

Om IANPHI

International Association of National Public Health Institutes (IANPHI) är en paraplyorganisation för nationella folkhälsoinstitut och folkhälsomyndigheter som arbetar för att förbättra nationellt förebyggande av sjukdomar. Organisationen stöder bland annat uppbyggandet av oberoende folkhälso­myndigheter i världen. IANPHI består av över 100 medlemmar, belägna i mer än 90 länder.