Drottningen närvarade vid föreläsning om barns rättigheter

Måndagen den 21 november närvarade Drottningen vid en föreläsning på Stockholms universitet om barnrätt och barns rättigheter.

Stockholms universitet arrangerar en serie föreläsningar av framstående forskare inom området barnrätt. Den första hölls i Aula Magna på Stockholms universitet den 21 november i närvaro av Drottningen.

Marta Santos Pais, framstående expert på barns rättigheter och FN:s general­sekreterares tidigare särskilda representant för våld mot barn, gav där en föreläsning på temat ”Human rights starts with children’s rights”.