Kungen besökte Muskö

Under gårdagen besökte Kungen örlogsbasen på Muskö. Syftet med besöket var att ta del av marinens verksamhet, utvecklingen av militärbasen och marinstabens etablering på ön.

Kungen togs emot av marinchef konteramiral Ewa Skoog Haslum.

Kungen togs emot av marinchef konteramiral Ewa Skoog Haslum. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Under besöket fick Kungen bland annat en föredragning av marinchef konteramiral Ewa Skoog Haslum som berättade om marinens verksamhet och framtid. Efter föredragningen besökte Kungen den underjordiska bergsanläggningen där marinstabens nya lokaler är lokaliserade. Kungen besökte även en Visbykorvett i en av dockorna.

Kungen fick en rundvandring på örlogsbasen.

Kungen fick en rundvandring på örlogsbasen. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Avslutningsvis fick Kungen se kungaslupen Vasaorden som just nu renoveras på Muskö. Kommendörkapten Anders Hörnfeldt, som är Vasaordens befälhavare, visade runt tillsammans med representanter från Stockholms båtsnickeri.

Kungen ombord på Vasaorden som just nu renoveras.

Kungen ombord på Vasaorden som just nu renoveras. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten