Kronprinsessan vid 2022 Santpoort Keystone Dialogue

Onsdagen den 5 oktober deltog Kronprinsessan digitalt vid 2022 Santpoort Keystone Dialogue. Mötet, som äger rum i Santpoort, Nederländerna, pågår 5-6 oktober och representanter från världens tio största fisk- och skaldjursföretag, samt experter och forskare inom området deltar vid mötet.

Kronprinsessan i samtal med deltagarna vid Santpoort Keystone Dialogue.

Kronprinsessan i samtal med deltagarna vid Santpoort Keystone Dialogue. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Seabos, Seafood Business for Ocean Stewardship, är ett samarbete mellan forskare och tio av världens största fisk- och skaldjursföretag. Seabos syftar till att leda en vetenskapsbaserad global omvandling mot hållbar produktion av fisk och skaldjur, samt hälsosamma hav.

Under FN:s havskonferens i Portugal 2022 lanserade Seabos sin rapport om det arbete som gjorts under de fem år som gått sedan initiativet startade.

I sitt inlednings- och avslutningsanförande till deltagarna vid Santpoort Keystone Dialogue lyfte Kronprinsessan Seabos-rapporten samt vikten av samarbete mellan industri och vetenskap, att samarbete leder till förändring:

Few have the capacity and the willpower to start a transformative movement. Even fewer people have the necessary vision and long-term perspective to maintain it and to keep moving forward.

But I am convinced that this group does. When industry and science work together, you can achieve transformation!

H.K.H. Kronprinsessan

Under mötesdagarna diskuterade deltagarna frågor kring IUU Fishing Illegal, Unreported, Unregulated, mänskliga rättigheter, klimatförändringar, utrotningshotade arter, plastreduktion i haven, antibiotikaanvändning, företagens åtaganden i sitt hållbarhetsarbete samt hur de ska leverera på de tidsatta målen inom olika områden.

Om Keystone Dialogue

Tio av världens största fisk- och skaldjursföretag har gått ut med ett gemensamt uttalande om ett tiopunkters handlingsprogram för en hållbar förvaltning av världshaven, SeaBOS. De deltagande företagen åtar sig att förbättra transparens och spårbarhet i sin verksamhet och att minska olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i sina leverantörskedjor.

Soneva Dialogue, som hölls på Maldiverna i november 2016, var det första mötet i Keystone Dialogue Keystone Dialouge är möten och dialoger mellan näringsliv och forskare kring tillståndet i våra världshav.

När Kronprinsessan besökte Japan i april 2017 hölls en uppföljning av Soneva Dialogue. Japanska fiskeföretag och fiskeexperter var inbjudna till en mer informell dialog som hölls på den svenska ambassaden i Tokyo.

Keystone Dialogue 2 hölls i Stockholm 2017, Keystone Dialogue 3 hölls i Karuizawa, Japan, 2018, Keystone Dialogue 4 hölls i Phuket, Thailand 2019, och Virtual Keystone Dialogues ägde rum 2020 och 2021.

Arbetsmöten har ägt rum i Bergen, Norge, 2019, samt Stockholm, Sverige 2022. Digitala arbetsmöten ägde rum 2020 och 2021.

FN:s globala hållbarhetsmål

Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016-2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos Förenta Nationerna.