Kungen gav högtidliga audienser

Den 30 september tog Kungen emot tre nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungl. Slottet.

Kungen tillsammans med Danmarks ambassadör Kristina Miskowiak Beckvard.

Kungen tillsammans med Danmarks ambassadör Kristina Miskowiak Beckvard. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid. Ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundraåriga traditioner.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Kristina Miskowiak Beckvard från Konungariket Danmark
  • Ambassadör Toomas Lukk från Republiken Estland
  • Ambassadör Liliana Gutan från Republiken Moldavien

Ordnar

När Kungen tog emot den danska ambassadören bar han Kungliga danska Elefantordens insignier. Under audiensen med Estlands ambassadör bar Kungen Vita Stjärnordens kedja.

Kungen och Estlands ambassadör Toomas Lukk.

Kungen och Estlands ambassadör Toomas Lukk. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med Moldaviens ambassadör Liliana Gutan.

Kungen tillsammans med Moldaviens ambassadör Liliana Gutan. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Hedersvakt i Östra trappan på Kungl. Slottet.

Hedersvakt i Östra trappan på Kungl. Slottet. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna