Kronprinsessparet uppmärksammade allemansrätten

I dag deltog Kronprinsessan och Prins Daniel vid Allemansrättens dag, en nyinstiftad temadag med syfte att öka kunskapen om allemansrätten och inspirera fler till friluftsliv. Under dagen vandrade Kronprinsessparet från Akalla centrum till Eggeby gård i Stockholm tillsammans med barn, ungdomar och representanter från friluftsorganisationer.

Kronprinsessparet vid Allemansrättens dag.

Kronprinsessparet vid Allemansrättens dag. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Vandringen inleddes i Akalla centrum där Kronprinsessparet hälsades välkomna av Generation Peps verksamhetsledare Carolina Klüft samt representanter från bland annat Svenskt Friluftsliv, Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen, Orienteringsförbundet, Kanotförbundet och Sportfiskarna.

Kronprinsessan och Carolina Klüft tillsammans med en förskolegrupp i Akalla.

Kronprinsessan och Carolina Klüft tillsammans med en förskolegrupp i Akalla. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

En grupp förskolebarn gick med under den inledande delen av vandringen. Under vandringen fick barnen och de vuxna lära sig mer om allemansrätten och hur alla kan vårda och värna vår natur.

Vid Igelbäcken berättade Sportfiskarna om hur de arbetar med att bevara fiskarten grönlingen finns i bäcken.

Grönlingsbeståndet i Igelbäcken härrör troligen från dammfiskar utsatta av Fredrik I under tidigt 1700-tal.

Oscar Trowald från Sportfiskarna berättar om grönlingsbeståndet i Igelbäcken som troligen härrör från dammfiskar utsatta av Fredrik I under tidigt 1700-tal. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Därefter träffade Kronprinsessparet elever i årskurs 7 från Rinkebyskolan. Tillsammans vandrade de upp för Granholmstoppen där de fick ta del av Allemansrättsskolan, en tipspromenad kring allemansrätten.

Vandringen avslutades vid Eggeby gård där Naturskolan höll en lektion kring eldning i naturen.

Kronprinsessparet tillsammans med elever ifrån Rinkebyskolan.

Kronprinsessparet tillsammans med elever från Rinkebyskolan. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Generation Pep och Svenskt Friluftsliv står bakom den nyinstiftade Allemansrättens dag.