Kronprinsessan överlämnade ny fana till Amf 4

I dag överlämnade H.K.H. Kronprinsessan, på uppdrag av H.M. Konungen, en ny fana till Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4, i Göteborg.

Kronprinsessan delar ut den nya fanan till Älvsborgs amfibieregemente.

Kronprinsessan delar ut den nya fanan till Älvsborgs amfibieregemente. Foto: Adam Ihse/TT

Kungen, som är Försvarsmaktens främste representant, utdelar återkommande fälttecken till Försvarsmaktens förband i samband med ny- eller omorganisationer eller när gamla fälttecken blivit utslitna. Dagens fanöverlämning var den första för Kronprinsessan.

Under ceremonin höll Kronprinsessan ett tal där hon bland annat sade:

På uppdrag av Hans Majestät Konungen kommer jag nu att tilldela Älvsborgs amfibieregemente den fastställda fanan. Ni ska i alla skiften ära och hedra den!

H.K.H. Kronprinsessan

Därefter delade Kronprinsessan ut fanan till överste Fredrik Herlitz och inspekterade sedan de uppställda enheterna.

Kronprinsessan besökte Garnisonens dag tillsammans med överste Fredrik Herlitz, Älvsborgs amfibieregementes chef och kommendant för Göteborgs garnison.

Kronprinsessan besökte Garnisonens dag tillsammans med överste Fredrik Herlitz, Älvsborgs amfibieregementes chef och kommendant för Göteborgs garnison. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Garnisonens dag

Under besöket mötte Kronprinsessan även garnisonens värnpliktiga, anställda och anhöriga som närvarade vid "Garnisonens dag".

Kronprinsessan besökte även Försvarsmaktens försvarsmedicincentrum under dagen.

Läs mer: Kronprinsessan återupprättade Älvsborgs amfibieregemente hösten 2021

Fälttecken

Försvarsmaktens förband tilldelas nytt fälttecken när de till exempel har ny- eller omorganiserats eller när det gamla fälttecknet blivit utslitet. Fälttecken är samlingsbenämningen på fanor, standar, dragonfanor, tretungad svensk fana och tretungad svensk flagga (inom Flottan benämns den tretungade fanan för flagga) samt kommandoflaggor/kommandotecken.

Fälttecknets uppgift var från början att visa var ett visst förband befann sig under strid.

Till toppen