Kungen gav företräde för statsministern

Fredagen den 1 juli gav Kungen företräde för statsminister Magdalena Andersson på Kungl. Slottet.

Kungen och statsministern på Kungl. Slottet.

Kungen och statsministern på Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Vid dagens företräde informerades Kungen bland annat om processen kring Sveriges Natomedlemskap.

Statschefen hålls underrättad

Kungen träffar regelbundet Sveriges statsminister för att informera sig om regeringens arbete. Enligt regeringsformen har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Det sker vid enskilda företräden samt vid informationskonseljer där Kungen, Kronprinsessan, statsministern och statsråden deltar.