Prins Carl Philip besökte Halmstad garnison

Torsdagen den 9 juni besökte Prins Carl Philip Halmstad garnison. Under dagen fick Prinsen besöka Luftvärnsregementet, Försvarsmaktens tekniska skola och Militärhögskolan Halmstad.

Prinsen stående framför Luftvärnssystem 103.

Prins Carl Philip framför luftvärnssystem 103. Foto: Johan Nilsson/TT

Prinsen togs emot av chefen för Luftvärnsregementet (Lv 6) överste Mikael Beck, chefen för Försvarsmaktens tekniska skolor (FMTS) överste Anders von Sydow, samt av chefen Militärhögskolan Halmstad (MHS-H) överste Fredrik Zetterberg.

Prinsen i samtal med officerare från Luftvärnsregementet.

Prinsen i samtal med överste Mikael Beck, chef för Luftvärnsregementet. Foto: Jonas Nilsson/TT

Besöket vid garnisonen inleddes hos Luftvärnsregementet med förevisning av robotsystem 98 och nya luftvärnssystem103 (internationellt benämnt Patriotsystemet), samt samtal med soldater och officerare.

Prinsen möter värnpliktiga vid Luftvärnsregementet.

Prinsen mötte värnpliktiga vid Luftvärnsregementet. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Därefter besökte Prinsen Försvarsmaktens tekniska skola och fick ta del av verksamheten, samt samtala med elever, värnpliktiga och lärare.

Prinsen besöker Försvarsmaktens tekniska skola

Prins Carl Philip under besöket vid Försvarsmaktens tekniska skola. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Avslutningsvis besökte Prinsen Militärhögskolan Halmstad och fick bland annat en presentation av utbildningssystemet för reservofficerare.

Prinsen lyssnar till kadetter vid Militärhögskolan Halmstad

Kadetter vid reservofficersutbildningen på Militärhögskolan Halmstad presenterade utbildningen. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten