Kronprin­sess­­­paret vid semi­narium om fysisk aktivitet i skolan

Den 30 maj deltog Kronprinsessan och Prins Daniel vid seminariet Ungdomars perspektiv på rörelsens betydelse för hälsan. Seminariet hölls i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet med Kronprinsessparets stiftelse som arrangör.

Kronprinsessan i samtal med deltagare vid stiftelseseminariet.

Kronprinsessan i samtal med deltagare vid stiftelseseminariet. Foto: Henric Wauge/SPA

Att främja god hälsa för barn och unga är ett av Kronprinsessparets stiftelses fokus­områden. Vid dagens seminarium bjöds fyra skolor in som under våren genomfört test för att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen.

Seminariet som arrangerades av Kronprinsessparets stiftelse ägde rum i Bernadottebiblioteket.

Seminariet som arrangerades av Kronprinsessparets stiftelse ägde rum i Bernadottebiblioteket. Foto: Henric Wauge/SPA

Vid seminariet berättade lärare och elever från skolorna om deras upplevelser av testet, vad utfallen blev och vilka lärdomar de tagit med sig. Moderator för dagen var Kristina ”Keyyo” Petrushina.

Kronprinsessan höll tal och hälsade deltagarna välkomna till Kungl. Slottet.

Kronprinsessan höll tal och hälsade deltagarna välkomna till Kungl. Slottet. Foto: Henric Wauge/SPA

Kronprinsessan inledde seminariet med ett tal där hon bland annat sade:

Jag hoppas att vi alla som är här i dag ska få möjlighet att lära oss och inspireras, av varandra. För vi tränar inte bara för att må bra idag, utan också för att lägga grunden för att må bra i framtiden.

H.K.H. Kronprinsessan

Prins Daniel samtalar med elever om vad de har provat för fysisk aktivitet på sina skolor.

Prins Daniel samtalar med elever om vad de har provat för fysisk aktivitet på sina skolor. Foto: Henric Wauge/SPA