Veteran­dagen 2022

Söndagen den 29 maj deltog Prins Carl Philip vid högtidlighållandet av Veterandagen 2022. Under en ceremoni nedlade Prinsen en krans vid Veteranmonumentet och medaljerade personal som tilldelats Försvarsmaktens medalj för sårad i strid, respektive Försvarsmaktens förtjänstmedalj.

Kransnedläggning vid Veteranmonumentet Restare vid Sjöhistoriska museet i Stockholm

Kransnedläggning vid Veteranmonumentet Restare vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Ceremonin ägde rum vid Veteranmonumentet Restare i anslutning till Sjöhistoriska museet i Stockholm. Tal hölls av riksdagens talman, statsministern, överbefälhavaren och rikspolischefen.

Under ceremonin genomfördes även korum, musikframträdanden av arméns musikkår och fältartister, samt en överflygning av Jas 39 Gripen i Missing-man-formation.

Veteranmonumentet i Stockholm

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Om Veterandagen

I Sverige är veterandagen den 29 maj sedan 2018 en allmän flaggdag. Dagen firas på FN:s internationella fredssoldatdag och syftar till att hedra personal som deltar eller har deltagit i internationella militära eller civila insatser.

Högtidlighållandet av veterandagen som allmän flaggdag innebär att de svenska veteranerna återkommande uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten.

Dagen är ägnad att öka kunskapen hos befolkningen om veteranernas insatser och tjäna som en påminnelse om att militära och civila veteraner och deras insatser för fred och säkerhet är av särskild betydelse för Sverige som nation.