Kungen delade ut stipendier ur Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Onsdagen den 25 maj delade Kungen ut stipendier ur Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö till 13 forskare.

Kungen tillsammans med stipendiaterna.

Kungen tillsammans med stipendiaterna. Foto: Clas Göran Carlsson

Stipendiaterna tog emot sina stipendier av Kungen i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet.

Läs mer om stipendiaterna

Stipendieutdelningen ägde rum i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet.

Stipendieutdelningen ägde rum i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet. Foto: Ulrika Näsholm/Kungl. Hovstaterna

Efter stipendieutdelningen gavs en kort föreläsning av professor André de Roos som är innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap 2021–2022. André M de Roos, professor i teoretisk ekologi på Institutionen för biodiversitet och ekosystemdynamik vid universitetet i Amsterdam.

Den forskning André M de Roos planerar som gästprofessor vid Umeå universitet syftar till att förstå hur fiskpopulationer kan förväntas svara på ett föränderligt klimat och uttag genom fiske och hur förändringar i fiskpopulationer i sin tur påverkar hela sjöekosystem.

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Läs mer om H.M. Konungens 50-årsfond