Gästlista vid galamiddag hos DD.MM. Konungen och Drottningen vid statsbesök från Finland den 17 maj 2022

H.M. Konungen
H.M. Drottningen

H.K.H. Kronprinsessan Victoria
H.K.H. Prins Daniel

H.K.H. Prins Carl Philip
H.K.H. Prinsessan Sofia

Hedersgäster

Republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio

Officiell delegation

Näringsminister Mika Lintilä

Försvarsminister Antti Kaikkonen

Ambassadör Maimo Henriksson och herr Teemu Kokko, Finland

Kanslichef Hiski Haukkala, Presidentkansliet

Statssekreterare Jukka Salovaara, Utrikesministeriet

Förste adjutant kommendör Jan Brunberg, Presidentkansliet

Protokollchef ambassadör Matti Heimonen, Utrikesministeriet

Kommunikationschef Jouni Mölsä, Presidentkansliet

Överdirektör Janne Kuusela, rådgivare till Försvarsministern, Försvarsministeriet

Andre adjutant överstelöjtnant Tino Savolainen, Presidentkansliet

Rådgivare Aliisa Tornberg, rådgivare i internationella frågor, Presidentkansliet

Försvarsattaché överste Joakim Salonen, Finlands ambassad

Rådgivare Tuomas Telkkä, rådgivare i inrikes frågor, Presidentkansliet

Minister Jouni Laaksonen, Finlands ambassad

Bitr. enhetschef Christina Lehtinen, Enheten för norra Europa, Utrikesministeriet

Tjänstemannamedarbetare Nina Alatalo, rådgivare till Näringsministern i EU-ärenden, Näringsministeriet

Ambassadråd Johanna Lukkarila, Finlands ambassad

Överläkare Janne Reitala, livmedikus till Republiken Finlands presidentpar

Svensk uppvaktning

Ambassadör Nicola Clase och ekon. dr. Andrew Schenkel

Kabinettskammarherre överintendent Lars Amréus

Överadjutant generalmajor Thomas Nilsson

Förste livmedikus professor Mårten Rosenqvist

Hovdam fru Harriet Bredelius

Riksdagen

Talman Dr. Andreas Norlén och fil.mag. Helena Norlén

Riksdagsledamot Hans Wallmark, vice ordförande i Utrikesutskottet

Riksdagsledamot Pyry Niemi, ordförande i EU-nämnden

Parti­ordförande

Partiordförande Ulf Kristersson och direktör Birgitta Ed Kristersson

Partiordförande Annie Lööf

Partiordförande Ebba Busch

Partiordförande Johan Pehrson och fru Marie Brodin

Regeringen

Statsminister Magdalena Andersson

Statsråd Morgan Johansson och administratör Emelie Karlsson

Statsråd Ann Linde

Regerings­kansliet

Kabinettssekreteraren ambassadör Robert Rydberg och fru Hai Rydberg, Utrikesdepartementet

Protokollchef ambassadör Maria Christina Lundqvist, Utrikesdepartementet

Departementsråd ambassadör Torbjörn Sohlström och enhetschef Helena Sohlström

Statssekreterare hos statsministern, ambassadör Oscar Stenström, Statsrådsberedningen

Statssekreterare hos försvarsministern Jan-Olof Lind, Försvarsdepartementet och fru Annette Lind,

Statssekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor, Elin Almqvist, Justitiedepartementet och byggprojektledare Ulf Almqvist

Statssekreterare hos utrikeshandelsministern och ministern med ansvar för nordiska frågor Krister Nilsson, Utrikesdepartementet och kansliråd Catarina Hedlund

Utrikesråd för politiska frågor ambassadör Elinor Hammarskjöld, Utrikesdepartementet

Myndigheter

Överbefälhavare General Micael Bydén

Landshövding Sven-Erik Österberg, Stockholms län

Trossamfund

Kyrkoherde Martti Paananen och fru Riitta Niemi, Finska församlingen iStockholm

Finskt näringsliv

Styrelseordförande Antti Herlin, Kone Oyj

VD Pekka Lundmark, Nokia Oyj

VD Pekka Vauramo, Metso Outotec Oyj

VD Annica Bresky, Stora Enso Oyj

VD Heikki Malinen, Outokumpu Oyj

Styrelseordförande Risto Siilasmaa, F-Secure Oyj

VD Tuomas Pere, Pintos Oy

VD Leena Aalto, Koja Group

VD Mika Laurilehto, Rauma Marine Constructions Oy

VD Henrikki Talvitie, St1 Nordic Oy

Svenskt näringsliv

Styrelseordförande Fredrik Persson, Svenskt näringsliv och fru Madeleine Persson

VD Jan Larsson, Business Sweden

Styrelseordförande Marcus Wallenberg, Investor och arkitekt SAR Fanny Sachs

Styrelseordförande Jacob Wallenberg, ordförande svensk-finska handelskammaren och ordförande Annika Levin

Ordförande Carl-Henric Svanberg, Volvo Group och styrelseledamot Louise Julian Svanberg,

VD Jan Moström, LKAB och fru Maria Gustavsson

VD Lotta Lyrå, Södra Skogsägarna ekonomisk förening

VD Jessica Öberg, Combitech och herr Magnus Öberg

Besökta institutioner

Direktör Anders Eriksson, Finlandsinstitutet i Stockholm och fru Raija Kärkkäinen Eriksson

Överintendent Karin Sidén, Prins Eugens Waldemarsudde

Teaterchef Maria Sid, Kulturhuset Stadsteatern och operasångare Peter Achrén

Generaldirektör Madeleine Sjöstedt, Svenska Institutet och herr Lennart Nordfors

Stf. chef överstelöjtnant Joakim Kindahl, Amfibieregementet och major Caroline Cordshagen,

Ständige sekreteraren professor Mats Malm, Svenska Akademien och professor Gunilla Hermansson

VD Fredrik Hillelson, Novare och skådespelerska Elin Klinga

Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka, MSB

Kommunfullmäktiges ordförande Cecilia Brinck, Stockholms stad

Kommunstyrelsens ordförande finansborgarrådet Anna König Jerlmyr, Stockholms stad

VD Tuula Teeri, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Kultur, media

Poet Tua Forsström, Svenska akademien

Skådespelerska Stina Ekblad

Överintendent Dr. Susanna Pettersson och konstnär Timo Valjakka, Nationalmuseum

Chefredaktör Peter Wolodarski, Dagens Nyheter och journalist Karin Grundberg Wolodarski

Chefredaktör Peter Fellman, Dagens Industri och fru Carina Fellman

F.v. ambassadörer

Ambassadör Anders Lidén och fru Linnéa Hermance, Finland

Övriga

Ordförande Lars G. Nordström, Finsk-Svenska Handelskammaren

Ordförande Hans Karlander, Samfundet Sverige-Finland och civilekonom Margareta Karlander

Professor Miia Kivipelto, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI och ekonomichef Joakim Myrnäs