Royal Technology Mission i Frankrike och Tyskland

Med energi och digitalisering som tema genomförde Kungen den 9-13 maj en delegationsresa till Frankrike och Tyskland tillsammans med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Besök på Berlin Adlershof Science.

Besök på Berlin Adlershof Science. Foto: IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har sedan 1984, på Kungens initiativ, årligen eller vartannat år genomfört delegationsresan Royal Technology Mission. Till resorna bjuds svenska företagsledare och representanter från myndigheter och högskolor in. Syftet med resorna är att ge ny kunskap och skapa nya kontakter som på sikt kan leda till ett utökat idé- och affärsutbyte med landet som besöks.

Årets delegationsresa inleddes med två dagar i Paris och avslutades med tre dagar i Berlin.

Besök på platsen där OS-byn 2024 växer fram.

Besök på platsen där OS-byn 2024 växer fram. Foto: Kungl. Hovstaterna

Besök på bilfabriken ”The Renault Re-Factory of Flins” som reparerar fordon, återanvänder gamla bildelar och återvinner råvaror.

Besök på bilfabriken ”The Renault Re-Factory of Flins” som reparerar fordon, återanvänder gamla bildelar och återvinner råvaror. Foto: IVA

Besök på företaget TenneT i Berlin som arbetar med att integrera förnybar energi för att uppnå ett stabila energisystem.

Besök på företaget Tennet i Berlin som arbetar med att integrera förnybar energi för att uppnå ett stabila energisystem. Foto: IVA

Besök på Siemensstadt Square i Berlin där en ny stadsdel byggs med fokus på hållbar stadsutveckling, produktion och forskning.

Besök på Siemensstadt Square i Berlin där en ny stadsdel byggs med fokus på hållbar stadsutveckling, produktion och forskning. Foto: IVA

Besök på företaget Teraki i Berlin som arbetar med AI-teknologi inom fordonsindustrin.

Besök på företaget Teraki i Berlin som arbetar med AI-teknologi inom fordonsindustrin. Foto: IVA