Kungen vid Försvarsmaktens övning Våreld

Söndagen den 15 maj besökte Kungen Försvarsmaktens övning Våreld 22 vid Revingehed.

Kungen står på en stridsvagn med två soldater

Kungen under besök vid ett stridsvagnskompani som deltog i övningen. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten

Under besöket fick Kungen en genomgång avseende övningen och pågående verksamhet. Kungen besökte ett trosskompani, ett stridsvagnskompani och en brigadstab.

Våreld 22 är dels slutövningen för många värnpliktiga, men även personal inkallad via totalförsvarsplikten för repetitionsutbildning samt tidvis tjänstgörande soldater och reservofficerare deltar.

Övningen genomförs på flera platser i mellersta och södra Sverige med koncentration kring Försvarsmaktens övnings- och skjutfält i närheten av Skövde, Remmene, Skillingaryd, Hagshult och Revingehed.

Kungen vid övning Våreld

Kungen i samtal med personal vid övningen. Felix Sundbäck/Försvarsmakten

Till toppen