Kungen och Prins Daniel på Kungl. Tekniska högskolan

Den 16 maj besökte Kungen och Prins Daniel Kungl. Tekniska högskolan (KTH).

Kungen och Prins Daniel besökte KTH.

Kungen och Prins Daniel besökte KTH. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Besöket inleddes med ett samtal om förutsättningarna i Sverige för att ny kunskap och nya idéer ska kunna omsättas i innovationer och entreprenörskap.

På KTH utvecklar studenter, forskare och fakultet från hela världen innovativa lösningar på mänsklighetens och samhällets utmaningar. KTH Innovation syftar till att ge sådana idéer de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas.

Kungen och Prins Daniel fick en presentation av tre forskningsbaserade startups sprungna ur KTH. Eftermiddagen på KTH avslutades med att Kungen och Prins Daniel fick möjlighet att samtala med företagsrepresentanterna.