Seminarium om cyber­säkerhet

Den 29 april deltog Kungen, Drottningen och Kronprinsessan vid ett symposium om cyberförsvar och informationssäkerhet på Kunglig Tekniska högskolan.

Kungaparet och Kronprinsessan tillsammans med KTH:s rektor Sigbritt Karlsson.

Kungaparet och Kronprinsessan tillsammans med KTH:s rektor Sigbritt Karlsson. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Vid seminariet diskuterades hur Sveriges cybersäkerhet kan stärkas genom samarbete mellan akademi, industri och näringsliv, samt berörda myndigheter och samhällsfunktioner.

Kronprinsessan i samtal med professor Mikael Östling, KTH.

Kronprinsessan i samtal med professor Mikael Östling, KTH. Foto: Jonas Ekströmer/TT

I föredrag och panelsamtal diskuterades också nuläget, utvecklingsbehov samt den tekniska forskning och utbildning som kan komma att bli betydande på området i Sverige.

I samtalen deltog representanter från Kungliga Tekniska högskolan, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarets radioanstalt, Myndigheten för psykologiskt försvar, Svenska bankföreningen, FAM (Foundation Asset Managment), Försvarsmakten och Research Institutes of Sweden.

Seminariet hölls i KTH:s reaktorhall som ursprungligen var platsen för Sveriges första kärnreaktor, forskningsreaktorn R1.

Seminariet hölls i KTH:s reaktorhall som ursprungligen var platsen för Sveriges första kärnreaktor, forskningsreaktorn R1. Foto: Henrik Wauge/SPA