100-års­firande av Kron­­prinsessan Margaretas land­storms­fond

Den 28 april gavs ett jubileums­semi­narium om försvarsverksamhet på Kungl. Slottet med anledning av Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas landstormsfonds 100-årsfirande. Som fondens ordförande hälsade Kronprinsessan deltagarna välkomna med ett tal.

Kronprinsessan vid Landstormsfondens 100-årsjubileum.

Kronprinsessan vid Landstormsfondens 100-årsjubileum. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Landstormsfonden bildades 1921, året efter kronprinsessans Margaretas bortgång. Fondens uppgift blev att i första hand stödja Landstormen, det vill säga den del av värnpliktsarmén som utgjordes av de äldre åldersklasserna och ofta var inriktad på det lokala försvaret. I andra hand lämnade fonden stöd till gagn för försvaret i övrigt.

Kronprins Gustaf Adolf var fondens ordförande de första 30 åren. Därefter utsåg han sin son prins Bertil till ny ordförande. Ordförande sedan 2009 är H.K.H. Kronprinsessan.

I dag delar fonden årligen ut bidrag till projektinriktad verksamhet inom frivillig försvarsverksamhet och annan därtill anknuten verksamhet.

Jubileums­seminarium

Fondens 100-årsjubileum skulle ha firats hösten 2021, men flyttades fram med anledning av pandemin. Kronprinsessan höll ett välkomsttal där hon bland annat sade:

Vi håller detta seminarium för att upp­märk­samma fondens 100-årsjubileum. Men läget i vår omvärld sätter en allvarlig ram kring vårt samtal, och gör det i högsta grad aktuellt.

H.K.H. Kronprinsessan

Kronprinsessan höll tal vid Landstormsfondens jubileumsseminarium.

Kronprinsessan höll tal vid Landstormsfondens jubileumsseminarium. Foto: Jessica Gow/TT

Därefter gavs bland annat ett föredrag om frivillig försvarsverksamhet nu och i framtiden. Talade gjorde:

  • Överbefälhavaren Micael Bydén
  • Myndigheten för samhällsberedskaps generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka
  • Frivilliga försvarsorganisationers ordförande Helene Rådemar
Jubileet hölls i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet.

Jubileet hölls i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet. Foto: Jessica Gow/TT

Historik

I augusti 1914 tog kronprinsessan Margareta initiativ till en kommitté som fick namnet Kronprinsessans Centralråd för landstormens beklädnad och utrustning. Kronprinsessan var ordförande i kommittén. I slutet av 1915 samordnades de olika lokala kommittéerna i en landsomfattande förening, vanligen benämnd Beklädnadsföreningen.

År 1921, året efter kronprinsessans bortgång, avvecklades Beklädnadsföreningen och Landstormsfonden bildades. Fonden förvaltades av en styrelse med kronprins Gustaf Adolf som ordförande.

Den 1 januari 1996 antog fonden namnet Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond.

Landstormen

Landstormen var de äldre åldersklasserna i en värnpliktsarmé, vilka var tänkta att ingå i territorialförsvaret vid mobilisering.