Gästlista vid middag hos DD.MM. Konungen och Drottningen på Kungl. Slottet 6 april 2022

DD.MM. Konungen och Drottningen

DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel

DD.KK.HH. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia

Prinsessan Christina, fru Magnuson och generalkonsul Tord Magnuson

Corps diplomatique

H.E. Ambassadör Vibeke Lauritzen, Danmark

H.E. Ambassadör Aud Kolberg, Norge

H.E. Ambassadör Maimo Henriksson och herr Teemu Kokko, Finland

H.E. Ambassadör Hannes Heimisson och fru Gudrún Sólonsdóttir, Island

H.E. Ambassadör Bengt van Loosdrecht, Nederländerna

H.E. Ambassadör Andrii Plakhotniuk och fru Viktoriia Plakhotniuk, Ukraina

Riksdagen

Andra vice talman Lotta Johnsson Fornarve och herr Lars Fornarve

Riksdagsledamot Erik Ezelius (S) och fru Sofia Ezelius

Fv. riksdagsledamot Solveig Zander (C) och herr Hans Zander

Riksdagsledamot Henrik Vinge (SD) och pressansvarig Linnéa Vinge

Riksdagsledamot Karin Enström (M) och överstelöjtnant Anders Enström

Regeringen

Statsminister Magdalena Andersson och professor Richard Friberg

Statsråd Morgan Johansson och administratör Emelie Karlsson

Statsråd Anna Hallberg och styrelseordförande Anders Sundström

Statsråd Max Elger och civilingenjör Michelle Elger Ekman

Regeringskansliet

Kabinettssekreterare ambassadör Robert Rydberg (Utrikesdepartementet) och fru Hai Rydberg

Statssekreterare Malin Cederfeldt Östberg (Infrastrukturdepartementet) och herr Martin Östberg

Statssekreterare Karin Wallensteen (Statsrådsberedningen) och herr David Wallensteen Bergknut

Myndigheter

Ordförande Helena Jäderblom (Högsta förvaltningsdomstolen) och major Peter Neppelberg

Generaldirektör Thomas Rolén (Domstolsverket) och advokat Blanka Kruljac Rolén

Hovrättspresident Anders Hagsgård (Hovrätten för Västra Sverige) och fru Marie Blomquist Hagsgård

Riksåklagare Petra Lundh (Åklagarmyndigheten) och lagman Lars-Gunnar Lundh

Justitieråd Petter Asp (Högsta domstolen) och fru Hanna Asp

Fv. justitieråd Mari Andersson (Högsta Förvaltningsdomstolen)

Fv. generaldirektör Johan Carlson (Folkhälsomyndigheten) och fru Ingrid Carlson Bjernald

Generaldirektör Jens Mattsson (Totalförsvarets forskningsinstitut) och fru Malin Mattsson

Rikshemsvärnchefen generalmajor Stefan Sandborg (Försvarsmakten) och fru Caroline Sandborg

Generaldirektör Maria Mindhammar (Arbetsförmedlingen) och herr Per Mindhammar

Stadsdirektör Kristina Tidestav (Solna stad) och vd Christian Rockberger

Generaldirektör Robert Andrén (Energimyndigheten) och fru Ann-Marie Lang

Forskning och vetenskap

Professor Maria Eriksdotter (Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet)

Direktör Line Gordon (Stockholm Resilience Center) och professor Garry Peterson

Professor Lennart Olsson (föreståndare för Lund University Centre for Sustainability Studies, svensk representant i IPCC) och professor Anne Jerneck

Överläkare Anders Hansen (Sophiahemmet)

Medaljörer

Tech Dr. h.c. Jane Walerud
förlänades H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i högblått band för betydande insatser inom svenskt näringsliv, 10 juni 2019
och herr Bengt Walerud

Operasångare Erland Hagegård
förlänades Konungens medalj Litteris et Artibus 10 juni 2019
och pianolärarinna Ingrid Sandén

Svenskt näringsliv

VD Micael Johansson, SAAB

VD Christian Berg (NetClean, Safer Society Group) och fru Charlotte Lundqvist

VD Jan-Olof Jacke (Svenskt Näringsliv) och Fru Helen Jacke

VD Anders Svensson (ICA Sverige AB) och vice vd Karin Svensson

VD Åsa Bergman och (Sweco AB) herr Håkan Nilsson

VD Henrik Sjölund (Holmen AB) och fru Sanna Sjölund

Idrott

Verksamhetschef Peter Reinebo (Sveriges olympiska kommitté) och sjuksköterska Ann Reinebo Robertsson

Ordförande Johan Storåkers (Svenska Friidrottsförbundet) och banktjänsteman Josefine Brolin

Kultur, medier

Överintendent Gitte Ørskou (Moderna Museet) och herr Dan Bøndergaard

VD Birgitta Svendén (Kungl. Operan)

Museichef Christina Gamstorp (Judiska Museet) och herr Sten Frohm

Herr Jesper Börjesson (tidigare programledare i TV4 ) och fru Victoria Börjesson

DD.MM. Konungen och Drottningens resor och besök

Ordförande Göran Arrius (Folk och Försvar) och överintendent Magnus Hagberg,

Hovmarskalk ambassadör Jörgen Lindström (Sveriges ambassad i Beirut, Libanon)

Ambassadör Klas Molin (Sveriges ambassad i New Delhi, Indien)

Generalkonsul Anna Lekvall (Sveriges Generalkonsulat i Mumbai, Indien) och herr Magnus Zaar

DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniels resor, besök och möten

Ambassadör Johanna Strömquist (Sveriges ambassad i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina)

DD.KK.HH. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofias resor, besök och möten

Generalsekreterare Annika Billing (Operation Smile)

VD Peter Seger (Sophiahemmet) och fru Marie Seger

Trossamfund

Ärkebiskopen Antje Jackelén och kyrkoherde Heinz Jackelén

Biskop Susanne Rappmann (Göteborgs stift) och herr Johan Rappmann

Pastor Daniel Alm (Pingst-Fria församlingar i samverkan) och fru Susanne Alm

Domprost Christofer Lundgren (Strängnäs stift) och fru Åsa Kettis

Övriga

Fv. verksamhetschef Anja Nordenfelt (En frisk generation) och herr Johan Nordenfelt

Forskningschef Eva von Oelreich (Internationella Röda korset)

Rektor professor Peter Aronsson (Linnéuniversitetet) och fru Bodil Edvardsson

Fru Kerstin Roth (Emerichfonden – Fonden Mot Våld För Medmänsklighet)

Ordförande Eva Fernvall (Inera AB) och herr Hans Markstedt

Direktör Anders Byström och artist Lill Lindfors

Ordförande Yvonne Thunell och direktör Lars Thunell

Herr Sven Philip-Sörensen och fru Marie-Louise Philip-Sörensen

Ledamot Peter Hansson (Childhood) och fru Kristina Hansson

Till toppen