Kronprinsess­paret besökte Rädda barnen

Rädda barnen finns på plats i 120 länder och arbetar för att ge barn skydd och stöd. Kronprinsessparet fick vid dagens besök information om organisationens verksamhet och vilka insatser som görs med anledning av kriget i Ukraina.

Kronprinsessparet i samtal med Rädda barnens generalsekreterare Helena Thybell.

Kronprinsessparet i samtal med Rädda barnens generalsekreterare Helena Thybell. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Rädda barnen har varit på plats i östra Ukraina sedan konflikten startade 2014. I nuläget trappar organisationen upp insatserna i de delar av landet där säkerhetsläget tillåter. De finns även på plats i grannländerna för att dela ut förnödenheter till barnfamiljer och sätta upp barnvänliga platser.

Sofia Bidö, legitimerad psykolog och verksamhetshetschef, berättar om hur Rädda barnen arbetar med att ge psykologisk behandling till barn som upplevt svåra händelser.

Sofia Bidö, legitimerad psykolog och verksamhetshetschef, berättar om hur Rädda barnen arbetar med att ge psykologisk behandling till barn som upplevt svåra händelser. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessparet vid besöket på Rädda barnen.

Kronprinsessparet vid besöket på Rädda barnen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Rädda barnen i Sverige

I Sverige arbetar Rädda barnen med att ge stöd och skydd till barn som flytt kriget. Organisationen finns till exempel på plats på Migrationsverkets boenden där de skapar barnvänliga platser och ordnar aktiviteter.

Lättläst informationsfolder som Rädda barnen delar ut till barn som nyligen varit med om något väldigt skrämmande. Foldern finns även på andra språk, bland annat ukrainska.

Lättläst informationsfolder som Rädda barnen delar ut till barn som nyligen varit med om något väldigt skrämmande. Foldern finns även på andra språk, bland annat ukrainska. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Upptäck mer