Hälsning till Childhoods projekt i Ukraina

World Childhood Foundation har för närvarande fem aktiva projekt i Ukraina. Drottningen som är organisationens grundare, sände i dag en hälsning för att uppmärksamma arbetet med att skydda barn i Ukraina.

Drottningens hälsning spelades in på World Childhood Foundations huvudkontor i Stockholm.

Drottningens hälsning spelades in på World Childhood Foundations huvudkontor i Stockholm. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Organisationen stöttar projekt runt om i världen och har arbetat i Ukraina i över 18 år. Sedan kriget bröt ut har Childhood intensifierat arbetet i Ukraina för att stärka barns trygghet och skydd. Det görs bland annat genom utökat finansiellt krisstöd till lokala samarbetspartners och nödhjälp via lokala organisationer som tillhandahåller förnödenheter till utsatta barn.

World Childhood Foundation arbetar utifrån visionen att alla barn har rätt till en barndom fri från sexuella övergrepp, exploatering och alla former av våld. För närvarande har Childhood fem aktiva projekt i Ukraina.

Läs mer om Childhoods arbete i Ukraina

Upptäck mer