Kungafamiljen i möte om skydd av barn i Ukraina

Fredagen den 25 mars deltog Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel och Prinsessan Sofia i ett möte med hjälporganisationer som arbetar i Ukraina eller dess grannländer.

Kungaparet, Kronprinsessparet och Prinsessan Sofia deltog i mötet om skydd av barn i Ukraina.

Kungaparet, Kronprinsessparet och Prinsessan Sofia deltog i mötet om skydd av barn i Ukraina. Foto: Henrik Montgomery/TT

Syftet med mötet, som hölls på Kungaparets initiativ, var att genom erfarenhets­utbyte och samverkan bidra till att svenska hjälpinsatser till Ukraina stärker barns trygghet och skydd.

Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin var en av talarna vid mötet.

Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin var en av talarna vid mötet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Mötet arrangerades i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet, dit representanter från 22 organisationer samt Barnombudsmannen, Migrationsverkets general­direktör och ambassadören för frågor gällande människohandel vid Utrikes­departementet var inbjudna.

Kungen hälsade deltagarna välkomna till Bernadottebiblioteket.

Kungen hälsade deltagarna välkomna till Bernadottebiblioteket. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungaparet inledde mötet med några välkomstord där Drottningen bland annat sade:

Överallt där det finns utsatta barn, rädda barn, ensamma barn – där finns också våld, sexuella övergrepp och människohandel. Förövare utnyttjar kaos. Så har det varit i alla krig och konflikter. Så är det även nu.

H.M. Drottningen

– Nästan varje sekund blir ett barn i Ukraina en flykting, sa Drottningen i sitt tal.

– Nästan varje sekund blir ett barn i Ukraina en flykting, sa Drottningen i sitt tal. Foto: Henrik Montgomery/TT

De inbjudna organisationerna berättade om sin verksamhet i Ukraina och dess grannländer och hur behoven ser ut på plats. Särskild tyngdpunkt lades vid barnens utsatta situation – både i krigets Ukraina, under flykten i eller från landet och på plats i ankomstländerna.

Liknande möten för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan barnrätts­organisationer har tidigare hållits 2016 i samband med flyktingkrisen samt 2019 och 2020 med anledning av covid-19-pandemin.

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik talade vid seminariet ”Skydd av barn kan inte vänta”.

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik talade vid seminariet ”Skydd av barn kan inte vänta”. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna