Kronprinsessan i möte med deltagare i UD:s utbildnings­program

Fredagen den 25 mars deltog Kronprinsessan i ett möte med personal som just nu går diplomat­programmet, utrikes­administratörs- eller assistentprogrammet vid Utrikesdeparte­mentet (UD). Mötet arrangerades i Karl XV-salen på Kungl. Slottet.

Kronprinsessan talade bland annat om samarbetet mellan hovet och UD.

Kronprinsessan talade bland annat om samarbetet mellan hovet och UD. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

De tre utbildningsprogrammen förbereder deltagarna för tjänstgöring i utrikes­förvaltningen, det vill säga på UD i Stockholm eller vid Sveriges ambassader, representationer och konsulat utomlands.

Kronprinsessan, som själv gick diplomatprogrammet 2006–2007, inledde mötet med att hälsa alla deltagare välkomna till Kungl. Slottet. Därefter talade Kronprinsessan bland annat om vikten av det starka samarbetet mellan hovet och UD som går långt tillbaka i tiden. Kursdeltagarna fick även möjlighet att ställa frågor till Kronprinsessan.

Kronprinsessan under mötet med UD:s utbildningsprogram i Karl XV-salen på Kungl. Slottet.

Kronprinsessan under mötet med UD:s utbildningsprogram i Karl XV-salen på Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna