Kronprinsessan uppmärksammar Världsvattendagen

Tisdagen den 22 mars är det Världsvattendagen. Inför dagen träffade Kronprinsessan, Prinsessan Estelle och Prins Oscar organisationen Wateraid för att samtala om hur livet utan rent vatten ser ut.

Kronprinsessan tillsammans med Wateraids generalsekreterare Anna Nilsdotter.

Kronprinsessan tillsammans med Wateraids generalsekreterare Anna Nilsdotter. Foto: Wateraid

Kronprinsessan är beskyddare för Wateraid som arbetar för att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen.

Inför Världsvattendagen träffade träffade Kronprinsessan, Prinsessan Estelle och Prins Oscar Wateraids generalsekreterare Anna Nilsdotter. Hon berättade bland annat att det dagligen dör över 800 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och dålig sanitet. 771 miljoner människor har inte till­gång till rent vat­ten, vilket är unge­fär en av tio av världens be­folkn­ing.

För att illustrera att många människor i världen måste hitta, och hämta vatten själva, fick Kronprinsessan, Prinsessan Estelle och Prins Oscar prova på att bära tunga dunkar fyllda med vatten.

Läs mer om Wateraid

Kronprinsessan, Prinsessan Estelle och Prins Oscar fick prova på att bära fyllda vattendunkar, ett arbete som unga flickor i många länder är ansvariga för och som gör att det inte hinner gå i skolan eller leka med kompisar.

Kronprinsessan, Prinsessan Estelle och Prins Oscar fick prova på att bära fyllda vattendunkar, ett arbete som unga flickor i många länder är ansvariga för och som gör att det inte hinner gå i skolan eller leka med kompisar. Foto: Wateraid

Världsvattendagen instiftades av FN 1992 och sker den 22 mars varje år för att sätta fokus på betydelsen av färskvatten och för att verka för ett hållbart hanterande av färskvatten.

FN:s globala hållbarhetsmål

Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016 – 2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos FN.