Kungen vid Svenska Akademiens sammankomst

Torsdagen den 3 mars närvarade Kungen vid en av Svenska akademiens ordinarie sammankomster.

Kungen i samtal med Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm.

Kungen i samtal med Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm. Foto: Rikard L. Eriksson

Svenska Akademien grundades 1786 av kung Gustav III med uppgift att främja svenska språket och litteraturen. Sedan 1901 utser Akademien också Nobelpristagare i litteratur.

Svenska Akademiens ledamöter sammanträder varje torsdag klockan 17 i Börshuset i Stockholm. Dagordningen vid en normal veckosammankomst brukar omfatta ett femtontal punkter. En stor del av sammankomsterna upptas av diskussioner kring de många priser och stipendier som utdelas av Akademien.

Utöver de veckovisa sammanträdena avslutar Svenska Akademien varje arbetsår med en offentlig sammankomst i Börssalen den 20 december.

H.M. Konungen är Svenska Akademiens höge beskyddare.