Kungen och Kronprinsessan gav företräde för överbefälhavaren

Torsdagen den 24 februari gav Kungen och Kronprinsessan företräde för överbefälhavare Micael Bydén på Kungl. Slottet.

Kungen och överbefälhavaren vid mötet på Kungl. Slottet.

Kungen och överbefälhavaren vid mötet på Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kungen hålls fortlöpande informerad om Försvarsmaktens verksamhet och utvecklingen avseende Sveriges säkerhet och försvar.

Till toppen