Kronprinsessan påbörjade utbildningsprogram inom Försvarsmakten

Måndagen den 14 februari inledde Kronprinsessan ett utbildningsprogram inom Försvarsmakten som pågår under 2022.

Överbefälhavare Micael Bydén och Kronprinsessan vid militärstrategisk stabsorientering i Högkvarteret.

Överbefälhavare Micael Bydén och Kronprinsessan vid militärstrategisk stabsorientering i Högkvarteret. Foto: Henrik Lundqvist Rådmark/Försvarsmakten

Den första utbildningsdagen inleddes vid Högkvarteret där Kronprinsessan tillsammans med överbefälhavaren deltog vid militärstrategisk stabsorientering. Därefter följde utbildning och föredragningar i bland annat ledning av Försvarsmakten, omvärldsläget, försvarspolitiska ämnen och myndighetens uppgifter och målsättningar.

Utbildningsserien inom Försvarsmakten syftar till att öka Kronprinsessans kunskap och förståelse för Försvarsmaktens uppgifter och verksamhet på strategisk, operativ och högre taktisk nivå.

Som tronföljare fortbildar sig Kronprinsessan kontinuerligt gällande Sveriges försvar, bland annat genom besök till olika verksamheter och genom utbildning.

Kronprinsessans utbildningsprogram inom Försvarsmakten

Under våren omfattar utbildningsprogrammet inledningsvis ett antal dagars utbildning och information vid Försvarsmaktens högkvarter.

Därefter följer deltagande vid Solbackakursen som arrangeras av Försvarshögskolan i samarbete med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kursen är en vecka lång och riktar sig främst till högre befattningshavare i myndigheter, kommuner och näringsliv. Kursens mål är att stärka förståelsen för Sveriges säkerhetspolitik, krisberedskap och totalförsvar.

Senare under hösten följer deltagande i en militärstrategisk och operativ ledningsövning samt utbildning avseende högre taktisk ledningsnivå vid de respektive försvarsgrensstaberna.